Hjärnfokus på läsning

Hjärnfokus på läsning

Läromedel
"Hjärnfokus på läsning" är en liten handbok för dig som vill effektivisera din läsning. Den berättar om både lässtrategier och grundläggande kunskap om hjärnan och lärande. Fokus ligger på att bättre förstå och minnas texter. Antal sidor: 40. Pris: 49 kr. LÄS MER PÅ NA-FÖRLAG
Läs Mer
Svenska 3 – Helt enkelt

Svenska 3 – Helt enkelt

Läromedel
Innehåller muntlig framställning med retorisk arbetsprocess, vetenskapliga texter, litteraturvetenskaplig analys samt språkförändring. Stor vikt läggs på verktyg för att skriva vetenskapliga texter och analysera litteratur. Den muntliga och skriftliga framställningen får stöd av den retoriska arbetsprocessen och tydliga exempel i form av texter och illustrativa förklaringar. LÄS MER PÅ NAFORLAG.SE
Läs Mer
Svenska 2 – Helt enkelt

Svenska 2 – Helt enkelt

Läromedel
Innehåller ord, fraser och satser, språkförhållanden i Sverige och Norden, muntlig och skriftlig framställning – av argumenterande och utredande slag samt litteratur i ett samhällsperspektiv. Stor vikt läggs på verktyg för att analysera litteratur i ett samhällsperspektiv. Muntlig och skriftlig framställning är av argumenterande och utredande karaktär. Den grammatik som presenteras fungerar som redskap för skrivande och textanalys. Grammatiken är också till hjälp då svenskan jämförs med nordiska språk. LÄS MER PÅ NAFORLAG.SE
Läs Mer
Svenska 1 – Helt enkelt

Svenska 1 – Helt enkelt

Läromedel
Innehåller fiktivt berättande, muntlig framställning, argumentation, skriftlig framställning, språkliga begrepp och språkriktighet samt språklig variation. Stor vikt läggs på verktyg för lässtrategier och läsförståelse. Den muntliga och skriftliga framställningen får stöd av funktionell grammatik. LÄS MER PÅ NAFORLAG.SE
Läs Mer
Hjärnsmart lärande – minnet

Hjärnsmart lärande – minnet

Läromedel
"Hjärnsmart lärande - Minnet" är en liten handbok för dig som vill lära dig mer på mindre tid. Eftersom hjärnan är plastisk och formbar ritas dess karta om från en dag till en annan. Genom att du förstår den grundläggande principen bakom detta kan du effektivisera din inlärning.  Boken berättar vad som händer i hjärnan när du lär dig något nytt, varför det är naturligt att det är svårt i början och varför du måste repetera över tid för att minnas. Den lär dig också kloka lärstrategier du kan använda för att skapa hållbara långtidsminnen.  Antal sidor: 37 st. Pris: 49 kr. LÄS MER PÅ NAFORLAG.SE
Läs Mer