HJÄRNFOKUS PÅ UTBILDNING

Hajja.nu / HJÄRNFOKUS PÅ UTBILDNING

FÖR DIG SOM SKAPAR UTBILDNINGAR

Vi hjälper dig att planera och skapa företagets utbildning utifrån era behov genom en rad olika didaktiska metoder och verktyg. Med över 15 års erfarenhet av undervisning och utbildning har vi teoretisk och praktisk kunskap om:

 • framgångsfaktorer i undervisningen utifrån Hatties metastudie
 • neurovetenskap och lärande
 • klassrumsundervisning
 • formativ bedömning – förbättringsorienterad feedback
 • minnestekniker
 • självreglerat lärande
 • bedömning för lärande
 • kollegialt lärande
 • relationell pedagogik
 • blended learning
 • flipped classroom

Kontakta oss