HJÄRNAN OCH LÄSSTRATEGIER

Vi är i full gång med att göra ljudinspelningar för ”Hjärnan och lässtrategier” som under våren landar på den didaktiska plattformen ”Malmö delar”. ??

Dela inlägg:

Fler inlägg: