Hade jag kunnat allt hade läraryrket varit tröttsamt tråkigt!

  • Start
  • Blogg
  • Hade jag kunnat allt hade läraryrket varit tröttsamt tråkigt!

Här kommer en hyllning till pedagoger i Malmö stad. En hyllning till alla de som har modet och orken att söka efter nya undervisningsstrategier, nya metoder och nya tankesätt för att utveckla sin undervisning. En hyllning för att ni skapar bättre förutsättningar för era elever.

Många av oss har nog en bild av att läraryrket både är väldigt socialt och samtidigt ganska ensamt. Vi ser framför oss hur läraren stänger klassrumsdörren för att öppna den när lektionen är slut. Man kan fantisera om att den där ensamseglaren lägger upp kursen i klassrummet på samma sätt varje år. Bekant, bekvämt, betryggande. För man är väl mindre benägen att ändra sin rutt när man saknar input utifrån?

Efter att ha hållit en rad workshopsserier på Pedagogisk Inspiration om att undervisa hjärnsmart är det tydligt att många klassrumsdörrar i Malmö står vidöppna. Vi har mött pedagoger som verkar utöva sitt yrke med inställningen att man aldrig är fullärd. De vågar testa nytt i klassrummet, de bjuder på reflektioner kring sin undervisning, de berättar om egna erfarenheter och problematiserar nyfiket kring didaktik.

Vi påminner oss själva om att läraryrket hade varit tragiskt tråkigt om vi hade kunnat allt. Hantverket ligger i att ständigt anpassa undervisningen efter eleverna i klassrummet. Så tack för att ni inspirerat oss att fortsätta lära nytt, allt det där vi inte kan – ännu. Ett glädjeskutt för alla er! Hatten av!

 

Deltagarnas utvärderingar om “Undervisa hjärnsmart”

“Att ha erfarenhetsutbyte. Veckans utmaning, jätte värdefullt att ta del av varandras erfarenhet. Ta ner det på en konkret nivå.”

“Konkreta exempel som kan användas i olika åldrar, sprida kunskap om hjärnan och hur den fungerar.”

“Jordnära exempel, tydlig struktur för innehåll och en positiv stämning.”

“Alla tre workshop var mycket givande. Lagom med teori men också hur jag kan använda det i min undervisning.”

Dela inlägg:

Fler inlägg: