HJÄRNFOKUS PÅ UNDERVISNING

Hajja.nu / HJÄRNFOKUS PÅ UNDERVISNING

FÖR DIG SOM LÄR UT

För dig som har pedagogisk utbildning bygger vi broar mellan didaktiken och den kognitiva neurovetenskapen. Genom broarna vill vi förmedla kunskap om hur man kan lära elever att förstå hur man lär så att de kan effektivisera, äga och ta ansvar för sitt eget lärande. Samtidigt får du som pedagog förklaringar till varför delar av den beprövade erfarenheten ofta fungerar. Med hjärnfokus på undervisning skapar du goda förutsättningar för ett effektivt lärande. Hjärnfokus på undervisning är tillämpbar även om pedagoger undervisar inom vitt skilda områden.

För dig som utbildar men som saknar pedagogisk eller didaktisk utbildning lär vi ut grundläggande principer om hjärnan och lärande.  Vi lär ut konkreta undervisningsstrategier för att effektivisera undervisningen och öka lärandet. Storheten med hjärnfokus ligger i de små justeringarna av undervisningen – att med små medel vinna stora positiva effekter. Utbildningarna baseras på kognitiv neurovetenskap och konkreta undervisningsmetoder som du enkelt kan översätta till din egen undervisning. Utbildningarna varvar teori med praktik med syftet att foga samman både “varför” och “hur”. Vi erbjuder utbildningspaket för både heldag/halvdag/två dagar. Kontakta oss så berättar vi mer!

UR VÅRA FÖRELÄSNINGAR

Hållbara långtidsminnen utifrån den neurovetenskapliga modellen AGES:

Den första delen tar sin utgångspunkt i att hjärnan är plastisk och formbar (neuroplasticitet) och vad det innebär för synen på lärande. Vad händer i hjärnan när man lär sig något nytt? Med en grundläggande modell för inlärning baserad på neurovetenskap får studenterna strategier för hur man kan skapa goda förutsättningar för lärande. Som pedagog får du också praktiska undervisningsstrategier för att effektivisera lärandet. 

  • Neuroplasticitet
  • Minnesprocessen
  • Arbetsminnet och långtidsminnet
  • Den kontrollerade uppmärksamheten
  • Emotioner och lärande
  • Spacing och repetition

Mindset och inställning till lärande:

Med kunskap om hjärnan och inlärning kan man förklara för elever/studenter varför det är så ansträngande och svårt att lära nytt och varför man gärna flyr från svåra utmaningar. Att hjärnan är plastisk är nära kopplad till vår syn på intelligens och förmågor – det som kallas för mindset. Vad kännetecknar ett statiskt och ett dynamiskt mindset? Vad krävs för att ta steget mot ett dynamiskt mindset vilket gynnar lärandet?

Kontakta oss