HJÄRNFOKUS PÅ RETORIK

Hajja.nu / HJÄRNFOKUS PÅ RETORIK

FÖR DIG SOM HÅLLER FÖREDRAG OCH PRESENTATIONER

Med hjärnfokus på retorik lär vi dig hur du effektivt kan nå ut med ditt budskap beroende på talsituation, syfte och åhörare. Lär dig effektiva och konkreta strategier, som hur du fångar publikens uppmärksamhet, hur du gör innehållet begripligt, hur du använder kroppen och rösten för att förmedla ditt budskap och hur du med enkla medel kan öka slagkraften i ditt språk.

Teori och praktik i ett. Vi har själva över hundra föreläsningar i bagaget och delar såklart med oss av våra egna erfarenheter.

UR FÖRELÄSNING

  • Retorikens grunder: ethos, logos och pathos
  • Intellectio och att analysera talsituationen
  • Dispositio och att skapa en tydlig och logisk dispositon
  • Elocutio och att använda ett passande och träffsäkert språk
  • Actio och hur du använder kroppen och rösten
  • Hur du skapar en powerpoint utifrån hjärnans principer
  • Nervositet och hur du lär dig att hantera den

Kontakta oss