Föreläsning för VIS – Vetenskap I Skolan

I slutet av september höll vi en presentationsföreläsning för VIS i Malmö för medlemmar och styrelsen. Vi har fått förmånen att ingå i denna organisation som jobbar för att tydligt förankra vetenskapen i skolan genom att stötta på vetenskaplig grund. Detta läsår kommer vi att bidra med föreläsningar och workshops under VIS vingar. En av eldsjälarna är entusiastiska Maria Brännström som flankerar oss på bilden. Hon är tillika kontaktperson. Så vill din skola få stöttning på vetenskaplig grund. Tveka inte att kontakta Maria.

Dela inlägg:

Fler inlägg: