En stående reflektion

Dagens sista lektion är över. Huvuden känns trötta. Eleverna har samlat ihop datorer och böcker och står tysta bakom sina stolar och vi avslutar med vår återkommande fråga “Vad har du lärt dig idag och vad ska du med kunskapen till?” De söker trevande efter orden och sätter ihop sina egna förklaringar och skapar sina egna meningar med lärandet. Någon har lärt sig att citera, någon annan att använda stilfigurer. Det blir tydligt vad de har lärt sig men också hur de lärde sig genom följdfrågan “Hur lärde du dig?”. Att lära är allt annat än att passivt lyssna. Att tänka om sitt eget lärande är en metakognitiv variant som är utmärkt att runda av lektionen med.

De sista orden i klassrummet är elevernas. Deras ord. Deras tänkande. Deras lärande.

Dela inlägg:

Fler inlägg: