DÅLIGA LÄRSTRATEGIER

De allra flesta av oss använder lärstrategin omläsning. Det innebär att man läser om en text flera gånger för att minnas den.

Att man väljer en lärstrategi som är lågeffektiv istället för en högeffektiv kan bero på tre saker:

1. HABIT OF MIND: Har du klarat dina test/utmaningar med din lärstrategi så är incitamentet att förändra lärstrategi svagt. Du förlitar dig på tidigare studievanor eller kanske hellre, studie(o)vanor.

2. LÄTT ÄR RÄTT: Du baserar din strategi på hur lätt det är att processa information under inlärning. Lätt är rätt. Svårt är fel. När du sitter med en text framför dig kan du läsa den utan större ansträngning. Den enklare processen (läsa) upplevs alltså därför som mer effektiv.

3. BRISTANDE KUNSKAP: Du saknar kunskaper om effektiva lärstrategier. Då hänger allt på din egen förmåga att reglera och ändra dina studiestrategier. Du måste själv komma på vilka strategier som fungerar utifrån dina egen, kanske felaktiga kunskap om lärstrategier.

Därför är det ju så viktigt att förmedla kunskap om hur vi lär, så att man kan göra kloka val. Här kan du läsa vidare om effektiva lärstrategier. Vill du veta ännu mer – kontakta Hajja.nu för en föreläsning.

Dela inlägg:

Fler inlägg: