STRESS OCH KONTROLL

Hajja.nu / Blogg / STRESS OCH KONTROLL

Hjärnan behöver visshet. En känsla av osäkerhet om framtiden och brist på kontroll är två saker som orsakar starka reaktioner i det limbiska systemet, vår känslohjärna. När det limbiska systemet är aktivt ökar impulserna fly eller fäkta vilket reducerar förmågan att tänka och lära. 

Först och främst är det viktigt att förstå att det är normalt att uppleva en helt ny situation som exempelvis hela vår “coronasituation” som övermäktig. Bara att få det bekräftat minskar faktiskt vår osäkerhet och ökar känslan av kontroll. Aktiviteten i det limbiska systemet minskar. Men det finns ännu mer du kan göra! 

Här följer en strategi du kan ta till för att lugna ditt limbiska system och få tillbaka en känsla av kontroll och därmed öka dina kognitiva förmågor. Det är en strategi som fungerar även när kristiden är över och som faktiskt kan göra hela ditt liv lite bättre.  

OMTOLKNING – OVAN MOLNEN ÄR HIMLEN ALLTID BLÅ

Den här strategin kallas “omtolkning” och har en starkt emotionellt bromsande effekt och lugnar hjärnans hotsystem. Det handlar om att du tränar på att göra positiva omvärderingar av en situation eller ett tillstånd. När du gör det tar du kontroll över ditt limbiska system. Det handlar inte om att undertrycka några känslor utan snarare om att du förändrar hur du uppfattar en situation.

“Allt hjärnan kan veta, det vet den inifrån sig själv”. Om vi inser att vår tolkning av världen  egentligen bara är tolkningar som vår egen hjärna har gjort då inser vi också att vi kan välja hur vi ska tolka vår omvärld. Är glaset halvfullt eller halvtomt? Om vi lär oss att ta befäl över våra hjärnor kommer vi att kunna behålla lugnet i nästan alla situationer. Till och med i en så underlig situation som coronakrisen som skapar stress genom den osäkerhet om framtiden och kanske känslan av att inte ha kontroll över skolarbete, inlämningar eller uppgifter,

Att omtolka tar kraft eftersom du måste betrakta saker ur många synvinklar och ofta förbjuda din första tolkning. Att omtolka kräver också övning. Men ju mer du tränar desto mindre ansträngning kommer det att kräva eftersom ditt nätverk mellan känslohjärnan och frontalloben, ditt högre tänkande och förnuft, blir tätare.

Humor är också en form av omtolkning. Du har säkert märkt hur mycket lättare det är att se alternativ när du skrattar åt en i övrigt besvärlig situation. Dessutom kräver det mindre kraft vilket gör det till en energisnål variant av omtolkning.

Omtolkning kan vara den viktigaste färdigheten för att nå framgång i livet! Varför inte börja öva redan nu?