ÄVEN LITE OVISSHET STRESSAR HJÄRNAN

Hjärnan vill ha kontroll över framtiden. Både på kort och på lång sikt. Genom att förutspå kan den skydda dig mot  eventuella hot.

Även lite ovisshet stressar hjärnan: Ett inställt tåg. En otydlig uppgift. En oviss plats. Var därför tydlig med: VAD, VAR, NÄR,  HUR, VEM och VARFÖR i mötet med andra människor. Kontroll skapar nämligen trygghet och minskar stress vilket ökar vår förmåga att lära och samarbeta.

Dela inlägg:

Fler inlägg: