Svenska 3 – Helt enkelt

Svenska 3 – Helt enkelt

Läromedel
Innehåller muntlig framställning med retorisk arbetsprocess, vetenskapliga texter, litteraturvetenskaplig analys samt språkförändring. Stor vikt läggs på verktyg för att skriva vetenskapliga texter och analysera litteratur. Den muntliga och skriftliga framställningen får stöd av den retoriska arbetsprocessen och tydliga exempel i form av texter och illustrativa förklaringar. LÄS MER PÅ NAFORLAG.SE
Läs Mer
Svenska 2 – Helt enkelt

Svenska 2 – Helt enkelt

Läromedel
Innehåller ord, fraser och satser, språkförhållanden i Sverige och Norden, muntlig och skriftlig framställning – av argumenterande och utredande slag samt litteratur i ett samhällsperspektiv. Stor vikt läggs på verktyg för att analysera litteratur i ett samhällsperspektiv. Muntlig och skriftlig framställning är av argumenterande och utredande karaktär. Den grammatik som presenteras fungerar som redskap för skrivande och textanalys. Grammatiken är också till hjälp då svenskan jämförs med nordiska språk. LÄS MER PÅ NAFORLAG.SE
Läs Mer
Svenska 1 – Helt enkelt

Svenska 1 – Helt enkelt

Läromedel
Innehåller fiktivt berättande, muntlig framställning, argumentation, skriftlig framställning, språkliga begrepp och språkriktighet samt språklig variation. Stor vikt läggs på verktyg för lässtrategier och läsförståelse. Den muntliga och skriftliga framställningen får stöd av funktionell grammatik. LÄS MER PÅ NAFORLAG.SE
Läs Mer