Annika Nilsson

Hajja.nu / Annika Nilsson

Annika Nilsson är en van föreläsare med rötter i lärprocesser. Hon föreläser med övertygelsen att en god presentation följer en genomtänkt struktur, talande bilder och inlevelse.

Hon har också skrivit en läroboksserie i svenska som riktar sig till gymansiets tre årskurser. Böckerna heter Svenska – helt enkelt och bygger på kursernas centrala innehåll och kunskapskrav. Eleven möter en berättande ton som guidar genom teorier, berättelser, övningar och slutuppgifter. 2017 gav hon ut ”Hjärnsmart lärande – Minnet” och 2019 “Hjärnfokus på läsning”.

Annika har även jobbat som förstelärare i svenska och har över femton års erfarenhet av att undervisa, handleda och motivera gymnasieelever. Under sex år arbetade hon som “två pedagoger i ett klassrum” i ett kollegialt samarbete med Lena Winqvist.

I övrigt fick hon Helgepriset 2015. Hon har även varit webbredaktör både inom skolans värld och näringslivet.