AKTIVERA FÖRKUNSKAPER FÖR LÄRANDE

Dags för den fjärde delen av strategier för att studera hemma. Den här strategin är lika enkelt som effektiv. Börja alltid med att läsa rubriker och sammanfattningar innan du börjar läsa en text. Då aktiverar du dina förkunskaper och då blir det faktiskt lättare att förstå och minnas.

Testa genom att läsa följande text så förstår du:

“Processen är ganska enkel. Först lägger du föremålen i olika högar. Ibland räcker det med två högar men ibland krävs fler beroende på kvalité och hållbarhet. Se gärna till att ha stora högar för att spara energi. Små högar kan du vänta med tills de har fyllts på och då kan du med gott samvete köra igång.”

 

 

Att texten är svår beror inte på att orden är svåra eller att meningarna är långa och krångliga. Innehållet verkar bara så vagt. I experiment där deltagare har läst en liknande text kom de inte ihåg särskilt mycket när de fick frågor om den efteråt. De kom däremot ihåg desto mer om de först fått veta att styckets rubriker var “tvätta kläder”. 

Läs om stycket med rubriken i åtanke. Garanterat lättare, eller hur! Rubriken berättar vilka bakgrundskunskaper som är viktiga och hjärnan plockar fram de kunskaperna för att reda ut oklarheter och fylla i luckor. Vi inhämtar aldrig information i ett tomrum. Vi tolkar nya saker som vi läser i skenet av annan information som vi redan har inom ämnet. 

Nu när du har läst om texten och den blev begriplig kommer du lättare att minnas den. Det beror på att vi minns förståelsen, inte orden i sig. Så, aktivera förförståelsen för att förstå – förstå för att minnas!

 

Dela inlägg:

Fler inlägg: