Om Selma hittar Tomten …

I dagens post öppnar vi tidningen “Manus” som skriver om årets författarkonferens i Stockholm. Det är nästan som en tidig julklapp att läsa om att vi på ett “föredömligt åskådligt vis sammanfattade varför det är orimligt att varje lärare ska producera sitt eget material och varför läroboken är viktigare än någonsin”.

Så här i juletider önskar vi oss att Sveriges alla elever får använda läroböcker istället för kopierade lösblad som oftast går vilse och som sällan får ett sammanhang. Med läroboken når eleverna överblick och en röd tråd av kunskapsinnehållet, hur olika delar hänger ihop och vilka proportioner de har till varandra. I en obegränsad kunskapsvärld visar boken början, mitten och slutet på det som ska läras. Trots att vi lever i och med nätet finns det faktiskt en avgränsning av vad eleverna ska lära i skolans olika ämnen och kurser. Låt läroboken leda.

Om Selma lyckas hitta jultomten i årets julkalender återstår att se. Vi hoppas att hon lyckas så att hon kan framföra sin önskan om att hennes familj kan bo kvar i sitt hem. Vi hoppas också att Selma kan dryfta vår önskan med Tomten – att läroboken ska hitta hem till den svenska skolans elever.

Dela inlägg:

Fler inlägg: