HJÄRNFOKUS PÅ UNDERVISNING

Hajja.nu / HJÄRNFOKUS PÅ UNDERVISNING

Med didaktiken som grund bygger vi broar till neurovetenskapen. Genom broarna vill vi förmedla kunskap om hur man kan lära studenter att förstå hur man lär så att de kan effektivisera, äga och ta ansvar för sitt eget lärande. Samtidigt får du som pedagog förklaringar till varför delar av den beprövade erfarenheten ofta fungerar. Med hjärnfokus på undervisning skapar du goda förutsättningar för ett effektivt lärande. Hjärnfokus på undervisning är tillämpbar även om pedagoger undervisar inom vitt skilda områden.

Minnet

Den första delen tar sin utgångspunkt i att hjärnan är plastisk och formbar (neuroplasticitet) och vad det innebär för synen på lärande. Vad händer i hjärnan när man lär sig något nytt? Med en grundläggande modell för inlärning baserad på neurovetenskap får studenterna strategier för hur man kan skapa goda förutsättningar för lärande. Som pedagog får du också praktiska undervisningsstrategier för att effektivisera lärandet. 

Mindset

Med kunskap om hjärnan och inlärning kan man förklara för studenterna varför det är så ansträngande och svårt att lära nytt och varför man gärna flyr från svåra utmaningar. Att hjärnan är plastisk är nära kopplad till vår syn på intelligens och förmågor – det som kallas för mindset. Vad kännetecknar ett statiskt och ett dynamiskt mindset? Vad krävs för att ta steget mot ett dynamiskt mindset vilket gynnar lärandet?

Föreläsningarna hänger väl ihop men fungerar också var för sig. Ovan beskrivningar riktar sig till pedagoger men går givetvis att anpassa även för studenter som åhörare. 

 

REFERENSER

Det har levererats väl och jag saknar inget. Det jag framför allt ser är att ni har skakat liv i våra tankar kring hur vi undervisar och når våra elever. Vet att många av deltagarna redan prövat flera metoder i sin egen undervisning. Superbra med handfasta tips och råd och metoder.

Personal från flygledarutbildningen på Entry Point North, Sturup

 

Att ha erfarenhetsutbyte. Veckans utmaning, jättevärdefullt att ta del av varandras erfarenheter. Tar ner det på en konkret nivå. Alla tre workshop var mycket givande. Lagom med teori men också hur jag kan använda det i min undervisning.  

Pedagoger från Malmö stad

 

Jag kan bara säga HURRA och TACK! Tydligt hur vår hjärna/lärande fungerar. Hur jag kan förändra medvetet och med små medel.

Personal från Folkuniversitetet Syd

 

Läkarstudenterna var också väldigt nöjda, flera påpekade efteråt att er föreläsning var givande och att de efteråt kände sig inspirerade till att börja föreläsa!

Insamlingsstiftelsen Choice

  Urval av uppdragsgivare:

 •  
  • EF Class (akademiska team), Malmö
  • Expo HR (Draftit AB) Malmö, Göteborg, Stockholm
  • AcadeMedias ledarskapsprogram, Stockholm
  • Entry Point North, Flygledarutbildningen, Sturup
  • Columbus, Malmö
  • Studie- och yrkesvägledare, Lunds universitet
  • Pedagogisk personal, Lunds universitet
  • Pedagogisk Inspiration, Malmö
  • UR, Stockholm
  • Kompetento, Stockholm
  • Skolforum, Stockholm
  • Skolporten, Stockholm
  • SETT Syd, Malmö
  • Yrkeshögskolan Syd, pedagogisk personal
  • Yrkeshögskolan Syd, studenter
  • Uppdragsverksamhet FU, Ystad
  • Vuxenutbildningen, Borås
  • SLFF  (Sveriges Läromedelsförfattares Förbund), Stockholm
  • Lärarnas Riksförbund, Stockholm, Linköping, Kristianstad, Falun, Västerås, Luleå, Uppsala, Umeå, Kalmar, Göteborg.
  • Lärarnas Riksförbund, stud, Halmstad
  • Samt pedagogisk personal/elever på flertalet gymnasieskolor i Sverige


Kontakta oss

 

Litteratur

Davachi, Lila, Kiefer, Tobias, Rock, David & Rock, Lisa (nr 3 2010), ”Learning that lasts through AGES”. I NeuroLeadership Journal.

Dweck, Carol (2015), Mindset: du blir vad du tänker. Natur & Kultur, Stockholm.

Duckworth, Angela (2017), Grit: Konsten att inte ge upp. Natur & Kultur, Stockholm.

Espinosa, Tracey Tokuhama (2011), Mind, Brain and Education Science. Norton & Company, New York.

Foster, Jonathan K (2009), Memory, A Very Short Introduction.

Gospic, Katarina (2017), Den sociala hjärnan, Brombergs.

Jakobsson, Anna (2011), Konsten att sätta smarta mål – och att nå dem. Redaktionen, Stockholm.

Jensen, Jensen (2016), Tonårshjärnan. Massolit förlag, Stockholm.

Gospic, Katarina & Falk, Stefan (2015), Neuroledarskap: Effektivt ledarskap byggt på hjärnforskning och beprövade metoder. Natur & Kultur, Stockholm.

Gärdenfors, Peter (2010), Lusten att förstå. Om lärande på människans villkor. Natur och Kultur. Stockholm.

Hansen, Anders (2016), Hjärnstark: hur motion och träning stärker din hjärna. Fitnessförlaget.

Jernelöv, Susanna (2007), Sov gott!. Wahlström & Wikstrand, Stockholm.

Klingberg, Torkel (2007), Den översvämmade hjärnan. Natur & kultur, Stockholm.

Klingberg, Torkel (2012), Den lärande hjärnan. Natur & Kultur, Stockholm.

Klingberg, Torkel (2016), Hjärna, gener och jävlar anamma. Natur & kultur, Stockholm.

Nilsonne, Åsa (2016), Mindfulness i hjärnan, 2:a uppl. Natur & Kultur, Stockholm.

Nottingham, James (2013), Utmanande undervisning i klassrummet. Natur & Kultur, Stockholm.

O´Shea, Michal (2005), The brain, A Very Short Introduction.

Passingham, Richard (2016), Cognitive Neuroscience, A Very Short Introduction.

Schenström, Ola (2007), Mindfulness i vardagen. Viva, Stockholm.

Stirling, John (2011), Neuropsykologi. Studentlitteratur. Lund.

Trossing, Malin (2016), Våga leda med hjärnan. Roos & Tegner, Stockholm.

Ribbing, Mattias (2012), Vägen till mästarminne. Månpocket, Stockholm.

Ribbing, Mattias (2013), Vägen till maxade betyg. Bokförlaget Forum. Stockholm.

Wiklund-Hörnqvist (2014), Brain-based teaching. Behavioral and neuro-cognitive evidence for the power of test-enhanced learning. Department of psychology. Umeå.

Wiliam, Dylan (2013), Att följa lärande: formativ bedömning i praktiken. Studentlitteratur, Lund.

Wiliam, Dylan (2015), Handbok i formativ bedömning: strategier och praktiska tekniker. Natur & Kultur, Stockholm.

Willingham, Daniel T. (2018), Varför gillar elever inte skolan?. Natur & Kultur, Stockholm.