Hjärnfokus på undervisning

Hajja.nu / Hjärnfokus på undervisning

Dags för fortbildning av kollegiet – vi ordnar föreläsningar eller workshopar om hjärnsmarta undervisningsstrategier oavsett vilket ämne du undervisar i. Lär dig att undervisa med hjärnfokus för att dina elever ska kunna studera effektivare. Läs om våra olika moduler och se vad just ni behöver. Vi sätter ihop ett paket som passar er, för små som stora kollegium, heldag som halvdag. Med få eller flera moduler för djup eller bredd.

Med didaktiken som grund bygger vi broar till neurovetenskap och kognitionspsykologi. Genom broarna vill vi förmedla kunskap om hur man kan lära sina elever att förstå hur man lär sig så att de kan effektivisera, äga och ta ansvar för sitt eget lärande. Samtidigt får du som pedagog förklaringar till varför den beprövade erfarenheten ofta fungerar. Du får också tunga argument till dina undervisningsstrategier.

 

MINNET

Hjärnan är plastisk och formbar (neuroplasticitet) och hjärnkartan ritas om från en dag till en annan. Allt man minns, allt man lär sig och alla erfarenheter består av kopplingar mellan hjärnceller. Vad innebär det för synen på lärande? Vad händer i hjärnan när man lär sig något nytt? Med en grundläggande modell för inlärning baserad på neurovetenskap kan man tydligt förmedla till sina elever hur man kan effektivisera skapandet av hållbara långtidsminnen.

 

 MINDSET

Med kunskap om hjärnan och inlärning kan man förklara för eleverna varför det är så ansträngande och svårt att lära nytt och varför man gärna flyr från svåra utmaningar. Att hjärnan är plastisk är nära kopplat till elevernas syn på intelligens och förmågor – det som kallas för mindset. Hur kan man få eleverna till ett mer dynamiskt mindset för att de ska ta sig an utmaningar och utvecklas mer?

 

 MOTIVATION

Hjärnan är utformad för att jobba mot kortsiktiga mål och snabbt belönas med sköna signalsubstanser när målen är uppnådda. Men när det gäller mål i skolans värld är de sällan kortsiktiga, snarare långsiktiga och abstrakta. Hur fungerar hjärnans belöningssystem och hur kan man med kunskap om inre motivation hjälpa sina elever att vinna och behålla motivationen. Vad är grit och hur får man eleverna att kämpa i motgång?

 

BRAIN BREAKS

Hjärnan och kroppen är gjorda för väldigt mycket mer rörelse än vad som ryms i vår dagliga tillvaro. Att rörelse påverkar kondition och muskler vet vi, men hjärnan verkar vara det organ som förändras och förstärks allra mest av fysisk aktivitet. Den rörelse som på savannen kom av sig själv kallas idag träning och påverkar i princip alla tankemässiga förmågor till det bättre: koncentration, vakenhetsgrad och minne. Även stresstålighet och välmående ökar. I den här workshopen får du konkreta klassrumsstrategier hur du kan jobba med enkla och roliga Brain-breaks i din undervisning – oavsett skolämne.

Besök Malmö Delar för en uppsjö av olika Brain breaks.

 

 STRESS

Att möta stressade och oroliga elever tillhör nog vardagen i lärarvärlden. Stress är  egentligen i grund och botten ett utmärkt system för att klara av livets faror. Men människans stressystemet är anpassat för att hantera kortvariga och yttre hot som att möta livsfarliga djur. Den typen av faror vill hjärnan lösa genom att förbereda människan på att fly, fäkta eller slåss. Dagens “hot” handlar ofta om mentala tigrar som man varken kan slåss mot eller springa ifrån.

Genom den neurovetenskapliga modellen SCARF ger vi dig både teori och handfasta klassrumsstrategier för att den sociala hjärnan ska generera en ”till-respons” som gynnar lärandet.

 

REFERENSER

Det har levererats väl och jag saknar inget. Det jag framför allt ser är att ni har skakat liv i våra tankar kring hur vi undervisar och når våra elever. Vet att många av deltagarna redan prövat flera metoder i sin egen undervisning. Superbra med handfasta tips och råd och metoder.

Personal från flygledarutbildningen på Entry Point North, Sturup

 

Att ha erfarenhetsutbyte. Veckans utmaning, jättevärdefullt att ta del av varandras erfarenheter. Tar ner det på en konkret nivå. Alla tre workshop var mycket givande. Lagom med teori men också hur jag kan använda det i min undervisning.  

Pedagoger från Malmö stad

 

Jag kan bara säga HURRA och TACK! Tydligt hur vår hjärna/lärande fungerar. Hur jag kan förändra medvetet och med små medel.

Personal från Folkuniversitetet Syd

 

Läkarstudenterna var också väldigt nöjda, flera påpekade efteråt att er föreläsning var givande och att de efteråt kände sig inspirerade till att börja föreläsa!

Insamlingsstiftelsen Choice

 

Vi har tidigare bland annat föreläst/haft workshops på:

 • Lunds Universitet, (pedagogisk personal, studievägledare)
 • EF Class (akademiska team), Malmö
 • Pedagogisk Inspiration, Malmö
 • Sant Petri skola, Malmö
 • Entry Point North, Flygledarutbildningen, Sturup
 • Skolforum, Stockholm
 • Skolporten, Stockholm
 • SETT Syd, Malmö
 • Kompetento, Stockholm
 • Vuxenutbildningen, Borås
 • SLFF  (Sveriges Läromedelsförfattares Förbund), Stockholm
 • Lärarnas Riksförbund, Stockholm
 • VIS (Vetenskap I Skolan), Malmö
 • Stiftelsen Choise, Malmö
 • Framtidens skola, Malmö
 • Bäckagårdsskolan, Malmö
 • Örtagårdsskolan, Malmö
 • Kungshögskolan, Malmö
 • SYV, Malmö
 • Johannes Hedbergs gymnasiet, Helsingborg
 • Kom Vux, Landskrona
 • Carl Adolph Agardh gymnasiet, Lund
 • Folkuniversitetet Syd, Lund

Kontakta oss

 

Litteratur

Davachi, Lila, Kiefer, Tobias, Rock, David & Rock, Lisa (nr 3 2010), ”Learning that lasts through AGES”. I NeuroLeadership Journal.

Dweck, Carol (2015), Mindset: du blir vad du tänker. Natur & Kultur, Stockholm.

Duckworth, Angela (2017), Grit: Konsten att inte ge upp. Natur & Kultur, Stockholm.

Espinosa, Tracey Tokuhama (2011), Mind, Brain and Education Science. Norton & Company, New York.

Foster, Jonathan K (2009), Memory, A Very Short Introduction.

Gospic, Katarina (2017), Den sociala hjärnan, Brombergs.

Jakobsson, Anna (2011), Konsten att sätta smarta mål – och att nå dem. Redaktionen, Stockholm.

Jensen, Jensen (2016), Tonårshjärnan. Massolit förlag, Stockholm.

Gospic, Katarina & Falk, Stefan (2015), Neuroledarskap: Effektivt ledarskap byggt på hjärnforskning och beprövade metoder. Natur & Kultur, Stockholm.

Gärdenfors, Peter (2010), Lusten att förstå. Om lärande på människans villkor. Natur och Kultur. Stockholm.

Hansen, Anders (2016), Hjärnstark: hur motion och träning stärker din hjärna. Fitnessförlaget.

Jernelöv, Susanna (2007), Sov gott!. Wahlström & Wikstrand, Stockholm.

Klingberg, Torkel (2007), Den översvämmade hjärnan. Natur & kultur, Stockholm.

Klingberg, Torkel (2012), Den lärande hjärnan. Natur & Kultur, Stockholm.

Klingberg, Torkel (2016), Hjärna, gener och jävlar anamma. Natur & kultur, Stockholm.

Nilsonne, Åsa (2016), Mindfulness i hjärnan, 2:a uppl. Natur & Kultur, Stockholm.

Nottingham, James (2013), Utmanande undervisning i klassrummet. Natur & Kultur, Stockholm.

O´Shea, Michal (2005), The brain, A Very Short Introduction.

Passingham, Richard (2016), Cognitive Neuroscience, A Very Short Introduction.

Schenström, Ola (2007), Mindfulness i vardagen. Viva, Stockholm.

Stirling, John (2011), Neuropsykologi. Studentlitteratur. Lund.

Trossing, Malin (2016), Våga leda med hjärnan. Roos & Tegner, Stockholm.

Ribbing, Mattias (2012), Vägen till mästarminne. Månpocket, Stockholm.

Ribbing, Mattias (2013), Vägen till maxade betyg. Bokförlaget Forum. Stockholm.

Wiklund-Hörnqvist (2014), Brain-based teaching. Behavioral and neuro-cognitive evidence for the power of test-enhanced learning. Department of psychology. Umeå.

Wiliam, Dylan (2013), Att följa lärande: formativ bedömning i praktiken. Studentlitteratur, Lund.

Wiliam, Dylan (2015), Handbok i formativ bedömning: strategier och praktiska tekniker. Natur & Kultur, Stockholm.

Willingham, Daniel T. (2018), Varför gillar elever inte skolan?. Natur & Kultur, Stockholm.