HJÄRNFOKUS PÅ LEDARSKAP

Hajja.nu / HJÄRNFOKUS PÅ LEDARSKAP

Föreläsningarna vänder sig till dig som är chef eller ledare. Med utgångspunkt i den sociala hjärnan på jobbet får du som ledare enkla konkreta verktyg för ett positivare arbetsklimat med goda förutsättningar för samarbete och lärande. Vi skräddarsyr ett upplägg som passar just dig och din grupp.

Utifrån den neurovetenskapliga modellen SCARF får du som ledare förståelse för den sociala hjärnan och hur du kan skapa goda förutsättningar för att minska stress och öka de kognitiva förmågorna hos dina medarbetare.

Föreläsningen innehåller såväl teori som praktiskt tillämpbara strategier för en mer hållbar och mindre stressat arbetsliv.

Delar av innehållet 

 • Den sociala hjärnan och det limbiska systemet
 • Kunskap om hjärnans organisationsprincip – att minimera hot och maximera belöningar
 • Kunskap om vad som aktiverar hjärnans hot- och belöningssystem
 • Kunskap om hur stress och en “från-respons” begränsar hjärnans högre tänkande
 • Förståelse för hur Status, Certainty, Autonomy, Relatedness och Fairness kan generera så väl belöning / “till-respons” som hot / “från-respons”
 • Konkreta förslag på hur du med små medel kan skapa goda förutsättningar för en “till-respons” hos dina medarbetare för att de ska kunna jobba effektivare, lugnare och smartare
 • Strategier för att hantera sociala hot och stress för att bromsa det limbiska systemet

Kontakta oss

 

Urval av samarbetspartners:

 • EF Class (akademiska team), Malmö
 • Expo HR (Draftit AB) Malmö, Göteborg, Stockholm
 • AcadeMedias ledarskapsprogram, Stockholm
 • Entry Point North, Flygledarutbildningen, Sturup
 • Columbus, Malmö
 • Studie- och yrkesvägledare, Lunds universitet
 • Pedagogisk personal, Lunds universitet
 • Pedagogisk Inspiration, Malmö
 • UR, Stockholm
 • Kompetento, Stockholm
 • Skolforum, Stockholm
 • Skolporten, Stockholm
 • SETT Syd, Malmö
 • Yrkeshögskolan Syd, pedagogisk personal
 • Yrkeshögskolan Syd, studenter
 • Uppdragsverksamhet FU, Ystad
 • Vuxenutbildningen, Borås
 • SLFF  (Sveriges Läromedelsförfattares Förbund), Stockholm
 • Lärarnas Riksförbund, Stockholm, Linköping, Kristianstad, Falun, Västerås, Luleå, Uppsala, Umeå, Göteborg, Kalmar
 • Lärarnas Riksförbund, stud, Halmstad
 • Länsstudiedag, Minnet, mindset och matematik, Arboga
 • samt pedagogisk personal/elever på gymnasieskolor runt om i Sverige