Hjärnfokus i arbetslivet

Hajja.nu / Hjärnfokus i arbetslivet

Hjärnfokus på jobbet gör att du kan jobba och lära effektivare, lugnare och smartare och samarbeta bättre med andra. Med hjärnfokus skapar du goda förutsättningar för din hjärna. I dagens extremt föränderliga, superslimmade och högteknologiska värld behöver du vara rädd om hjärnan och ta hänsyn till dess begränsningar för kunna prestera och hålla i längden.

 

Delar av innehållet

 

Hjärnan och lärande

 •  Hjärnans plasticitet och formbarhet
 •  Hur uppmärksamheten fungerar och hur den påverkas av distraktioner och multitasking
 •  Belöningssystemet och multitasking
 •  Hur arbetsminnet fungerar och om dess begränsningar
 •  Hur långtidsminnet fungerar och hur det kan avlasta ditt begränsade arbetsminne
 •  Vad som krävs för att lära nytt och koda in nya långtidsminnen
 •  Varför hjärnan behöver repetition för att nya minnen ska bestå
 •  Strategier för att spara hjärnkraft

 

Strategier för att jobba effektivt med andra

 • Hjärnan, lärande och samarbete
 • Den sociala hjärnans (det limbiska systemet) övergripande organisationsprincip
 • Hur hjärnans hot- och belöningssystem fungerar: från-respons och till-respons
 • Hur ditt högre tänkade påverkas när hjärnan uppfattar ett socialt hot (från-respons)
 • Hur ditt högre tänkande fungerar när hjärnan uppfattar en social belöning (till-respons)
 • Vad som triggar hjärnans hotsystem
 • Hur du kan jobba med att skapa goda förutsättningar för en till-respons
 • Strategier som bromsar det limbiska systemet innan och under en från-respons

 

Kontakta oss

 

Urval av tidigare uppdrag

 • EF Class (akademiska team), Malmö
 • Entry Point North, FlygledarutbildningenSturup
 • Lunds Universitet, pedagogisk personal, Lund
 • AcadeMedia, ledarskapsutbildning, Stockholm
 • Pedagogisk Inspiration, Malmö
 • Skolforum, Stockholm
 • Vuxenutbildningen, Borås
 • SLFF  (Sveriges Läromedelsförfattares Förbund), Stockholm
 • Lärarnas Riksförbund, Stockholm
 • VIS (Vetenskap I Skolan), Malmö
 • Stiftelsen Choise, Malmö
 • Yrkeshögskolan Syd, Hässleholm
 • Framtidens skola, Malmö

 

Referenslitteratur

 • Appelgren, Alva (2018), Motiverad: Feedback, mindset och viljan att utvecklas. Natur & Kultur, Stockholm.
 • Davachi, Lila, Kiefer, Tobias, Rock, David & Rock, Lisa (nr 3 2010), ”Learning that lasts through AGES”. I NeuroLeadership Journal.
 • Dweck, Carol (2015), Mindset: du blir vad du tänker. Natur & Kultur, Stockholm.Duckworth, Angela (2017), Grit: Konsten att inte ge upp. Natur & Kultur, Stockholm.
 • Espinosa, Tracey Tokuhama (2011), Mind, Brain and Education Science. Norton & Company, New York.
 • Foster, Jonathan K (2009), Memory, A Very Short Introduction.
 • Gospic, Katarina (2017), Den sociala hjärnan, Brombergs.
 • Jakobsson, Anna (2011), Konsten att sätta smarta mål – och att nå dem. Redaktionen, Stockholm.
 • Jensen, Jensen (2016), Tonårshjärnan. Massolit förlag, Stockholm.
 • Gospic, Katarina & Falk, Stefan (2015), Neuroledarskap: Effektivt ledarskap byggt på hjärnforskning och beprövade metoder. Natur & Kultur, Stockholm.
 • Gärdenfors, Peter (2010), Lusten att förstå. Om lärande på människans villkor. Natur och Kultur. Stockholm.
 • Hansen, Anders (2016), Hjärnstark: hur motion och träning stärker din hjärna. Fitnessförlaget.
 • Hansen, Anders (2019), Skärmhjärnan. Bonnier, Stockholm.
 • Jernelöv, Susanna (2007), Sov gott!. Wahlström & Wikstrand, Stockholm.
 • Klingberg, Torkel (2007), Den översvämmade hjärnan. Natur & kultur, Stockholm.
 • Klingberg, Torkel (2012), Den lärande hjärnan. Natur & Kultur, Stockholm.
 • Klingberg, Torkel (2016), Hjärna, gener och jävlar anamma. Natur & kultur, Stockholm.
 • Nilsonne, Åsa (2016), Mindfulness i hjärnan, 2:a uppl. Natur & Kultur, Stockholm.
 • Nottingham, James (2013), Utmanande undervisning i klassrummet. Natur & Kultur, Stockholm.
 • Nutley, Sissela (2019), Distraherad: Hjärnan, skärmen och krafterna bakom. Natur & Kultur, Stockholm.
 • O´Shea, Michal (2005), The brain, A Very Short Introduction.
 • Passingham, Richard (2016), Cognitive Neuroscience, A Very Short Introduction.
 • Schenström, Ola (2007), Mindfulness i vardagen. Viva, Stockholm.
 • Stirling, John (2011), Neuropsykologi. Studentlitteratur. Lund.
 • Trossing, Malin (2016), Våga leda med hjärnan. Roos & Tegner, Stockholm.
 • Ribbing, Mattias (2012), Vägen till mästarminne. Månpocket, Stockholm.
 • Wiklund-Hörnqvist (2014), Brain-based teaching. Behavioral and neuro-cognitive evidence for the power of test-enhanced learning. Department of psychology. Umeå.
 • Willingham, Daniel T. (2018), Den läsande hjärnan. Natur & Kultur, Stockholm.
 • Willingham, Daniel T. (2018), Varför gillar elever inte skolan?. Natur & Kultur, Stockholm.